Mini membranpumpar

Membranpumpen är inget annat än en traditionell positiv förskjutningspump, där huvudkroppen är ett gummi- eller plastmembran rört med hjälp av en specialspak. Membranpumpar levereras vanligtvis med tryckluft eller vätska. Behandlingen av dessa verktyg börjar med tillförsel av membrandryck från tryckluft eller vätska. Alla membran är förbundna med varandra med en gemensam axel. Varje membran utför en andra membran i hemriktningen, som sedan suger i mediet. Nästa cykel av membranpumpens operation är varje gång övertaget med omvändning av användningsanvisningarna.

Vad är pumpen avsedd för?Membranpumpen är extremt offentlig och vad är den viktigaste mycket bra pumplösningen, som är speciellt avsedd för pressning av många andra medier, även de som är kemiskt aggressiva och dessutom medier med stor densitet, även tung viskositet. En modern pneumatisk membranpump kan fungera på värme på grund av det faktum att den har förmåga till mycket effektiva självprimerande partier.

ansökanMembranpumpen har hittat sina applikationer snabbt i vattenbehandling. Den är idealisk för pumpning av flocculants, kemikalier, sediment och suspenderade fasta ämnen. Membranpumpar är resistenta mot klorvätesyra, järn och klorid. Därför har vi hittat så många applikationer idag. Pumpar av denna metod rekommenderas ofta i färg- och tryckindustrin. Sedan ganska nyligen är membranpumpen som används där mer i sanitetsapplikationer och inom maskinteknik.