Internationella relationer forum uam

http://se.healthymode.eu/african-mango-det-basta-stodet-till-din-viktminskning/

Internationella kontakter är mycket moderna i globaliseringens era. Nya uppfinningar inom transport- och kommunikationsindustrin har avsevärt förkortat avståndet mellan länder och jämn kontinenter. Nu mottar mottagaren ett brev efter några dagar, inte efter några månader, när det var tidigare. Du kan alltid & nbsp; ringa någon och integrera direkt. Det är inte längre en resa till ett annat land i världen, men bara några timmar med flyg. Idag är avlägsna länder & nbsp; för oss till hands och tack vare media - press, tv, internet.

Det har varit många olika sätt att samarbeta. Utländska resor blev större och billigare, och följaktligen - mycket frekventare. Nu kan du enkelt köpa dig själv för resten av kontinenten, där den nya konsten också gäller originaldollar. Allt du behöver är en flygbiljett och du kan landa i Asien, Afrika eller på en tropisk ö. Den politiska situationen i världen förändras också. Efter genomförandet av Schengenområdet har de flesta av möjligheterna i Europeiska unionen avskaffats och varje person kan enkelt resa mellan länder.

Intense multikulturella kontakter kräver korrekt förberedelse. Bolaget, som planerar att förvärva nya utländska marknader, kommer att tjäna mycket från antagandet av en lämplig mäklare som kommer att presentera det föreslagna erbjudandet. Tolkning är särskilt användbar i det senare fallet. Ett polskt kontor med hjälp av en tolk kan få internationella marknader genom att direkt komma in i berörda parter. Besöket av företrädare för det japanska bilföretaget i vår fabrik kommer att löpa mycket enkelt i närvaro av en tolk. Utan översättaren kunde inte politiska möten på internationell nivå ske heller. Närvaron av en person som känner till en given kultur gör att man kan undvika olyckor och tvetydigheter. Detta är värdefullt i svåra förhandlingar, där ibland små detaljer kan påverka turens lycka.