Internationell sakerhet pdf

Bristningsskivor kallas omväxlande som ett säkerhetsmembran, en brickskiva eller ett säkerhetshuvud. De är knutna till olika branscher och industrier. Alltid där det finns en verklig risk i samband med ökningen av trycket i en farligt hög grad, vilket kan orsaka ett större fel på enheten.

Användningen av plattor är svaret på studien av vad som är den begränsade säkerheten.

Installationen av plattorna måste vara oberoende eller i samband med säkerhetsventilerna. Tack vare det fullständiga monteringssystemet, dvs kombinationen av plattan och säkerhetsventilen, ackumuleras skyddet av ventilen från det destruktiva inflytandet av atmosfäriska förhållanden och den naturliga miljön.

Kakel är mycket billigare än ventiler, de har kortare livslängd, men många människor tar dem.

I denna övning gör säkerhetsplattan att det snabbt dränerar arbetsmediet från en skyddad anordning, t ex en tank. Vid upptäckt av farligt högt tryck bryts plattan i form av ett snitt. Vid slutet av avbrottet i tanken uppstår ett fritt val och återgår inte till tankens explosion eller misslyckande.

De viktigaste och mest tekniskt avancerade plattorna spelar största vikt. De är då projekt som använder ett speciellt snitt. Att endast en farlig ökning av tryck eller ackumulering av damm eller gas kommer att inträffa, den korta bryter automatiskt, vilket innebär att den inte når explosionen.

Säkerhetsplattor som är märkta med möjlighet till laser är också användbara. De kan användas inom livsmedelsindustrin, kosmetik, läkemedel, organisk industri, bilindustri etc.