Havsluft

Dag efter dag, även vid underhåll, liksom i arbetsplatsen, är vi täckta av rika externa ämnen, vilket är betoning på att vara och kvalitet. Förutom de grundläggande restaureringarna, såsom: plats, temperatur, fuktighet och platsen, är det lämpliga, vi går i aktion med olika gaser. Den luft som vi andas inte existerar i helt ren men dammig, i stor utsträckning. Innan vi pollinerar i dammroller har vi möjlighet att sluta använda masker med filter, även om de befinner sig i andra faror som ofta inte är lätt att upptäcka. Dessa inkluderar särskilt giftiga ämnen. De är vanligtvis avmaskade, men med anordningar som en giftig gasdetektor som fångar de skadliga elementen från atmosfären och rapporterar om deras närvaro och därigenom varnar oss för hotet. Tyvärr är faran alltså extremt allvarlig på grund av att vissa gaser, som kolmonoxid, är luktfria och regelbundet leder deras närvaro i innehållet till allvarliga skador på hälsa eller död. Förutom kolmonoxid hotas vi också av andra ämnen som detekteras av sensorn, som ett bevis på sulfan, som i en liten koncentration är obetydlig och inte orsakar snabb förlamning. Nästa giftiga gas är koldioxid, som är lika farlig som den var och ammoniak - gas som är närvarande i luften, men i en snabbare koncentration som är farlig för anställda. Detektorer av giftiga ämnen kan också upptäcka ozon och svaveldioxid, vilket gasen är hårdare än luft och planerar benägenhet att stänga befolka området nära marken - så det är i de fall då vi utsätts för på uppdrag av dessa komponenter bör sensorer ger låg bekvämt så att han kunde känna hot och informera oss om det. Andra giftiga gaser som sensorn kan beundra oss med är frätande klor samt den högt giftiga vätecyaniden och vattenlösliga skadliga vätekloriden. Det är värt att sätta en giftig gassensor.