Gastropia sopot

Till följd av den engelska termen coaching & nbsp; (som betyder utbildning är ett varumärke av interaktiv utbildning process, gör med de metoder som är förknippade med de psykologiska tankar. Är samma modell på utbildning för att utföra arbetet med att beslutsfattandet i planen möta deras yrkesmässiga behov, hjälpa sitt folk eller företag till mer dynamisk tillväxt och gör det möjligt att effektivisera företaget. & Nbsp; lärare genren action är tränare som kommer med de kända killarna på andra plan till exempel i kontakt med sin verksamhet, utveckling av professionellt arbete och dessutom analysera frågor om interpersonella relationer med nya typer.

Professionell coachning gör att klienterna kan fatta smartare beslut, utnyttja sina naturliga förutsättningar mer, utnyttja sina uppgifter och fokusera på att optimera åtgärderna för att få dem. Coaching är en självförbättringsprocess, vars viktigaste är att förbättra kundens självförtroende och visa stöd i den fria uppnåendet av avsedda nyheter baserat på egna slutsatser och intellektuella resurser. De andra delarna som är viktiga för utbildningen av anställda vid uppbyggnad av coaching är:

coaching är helt frivillig träning;tränaren kan inte ställa några regler för kunden;lär inte människor, det förbättrar bara dem i processen att visa sig själva;Den är strukturerad på grundval av frågor och stimulerar tänkande.det måste finnas en atmosfär av respekt och acceptans av klientens åsikter;syftet är att skapa medvetna förändringar.