Forklaring om overensstammelse med atex direktivet

ATEX-direktivet i vår rättsordning infördes den 28 juli 2003. Det är begränsat till produkter som levereras till arbete i områden som är potentiellt explosiva. Produkterna i fråga måste uppfylla strikta krav som inte bara är förknippade med säkerhet utan också med avseende på hälsoskydd. ATEX-direktivet innehåller förfaranden för bedömning av överensstämmelse.

Kärnan i bestämmelserna i den diskuterade normativa rättsakten, säkerhetsnivån och alla bedömningsförfaranden i kombination med den aktuella beror i hög grad på nivån på hotet mot miljön där specialrätten kommer att fungera.ATEX-direktivet anger de stränga kraven som en specifik produkt måste ställa för att kunna användas i potentiellt explosiva områden. Men vilka zoner handlar det om? Först och främst talar vi om hårda kolgruvor, där det finns ett extremt viktigt hot om metan- eller kolstoftexplosion.

Melatolin PlusMelatolin Plus Melatolin Plus Enastående hjälp för problem som somnar!

ATEX-direktivet har en detaljerad uppdelning av utrustningen på linjen. Två av dem. I den inledande delen finns det anordningar som är anpassade i gruvan under jord också i utrymmen som kan utgöra en metanexplosionsrisk. Den andra delen är riktad till apparater som är riktade på andra platser och som kan förekomma med risk för explosiv atmosfär.

Detta direktiv fastställer de allmänna väsentliga kraven för all utrustning som arbetar i ytor med risk för metan / kolstoft explosion. Men viktigare krav finns lätt i harmoniserade kontrakt.

Det bör noteras att rätter som liknar rollen i potentiellt explosiva områden bör vara CE-märkta. Det anmälda organets identifieringsnummer måste följas av märket som ska vara tydligt, synligt, permanent och enkelt.

Det anmälande organet ska undersöka hela organismens kontroller eller ett verktyg för att säkerställa överensstämmelse med de grundläggande modellerna och förväntningarna i direktivet. Samtidigt bör man komma ihåg att det nuvarande direktivet från och med 20 april 2016 kommer att ersättas av ny ATEX-information 2014/34 / EU.