Finansiell skrivaranvisning

För energin i finansministeriets förordning av den 28 november 2008 måste varje finansiellt kassaregister och skattskrivare ha en teknisk inspektion vartannat år. Ägaren av kassan, som inte följer denna formalitet, straffas. Den första sanktionen är skattemyndighetens krav på ersättning för skattelättnader och lagstadgat intresse som uppkommer från brottstidpunkten. Den andra sanktionen är ett mandat, som kan vara upp till 500 zlotys. Det är värt att nämna att användaren är synlig för att hålla datumet för granskningen, han måste nu tänka på datumet för kontrollen.Vad kontrollerar servicetekniker?

Tja, namnet "teknisk granskning" i det finansiella finanssystemet är faktiskt missvisande. Varför? Eftersom under inspektionen testas men dessa stunder kontanter, som talar för inspelning rotation. Serviceman inte ute efter fel som kan ha på funktionaliteten hos hela kassa stället att spendera men mycket vacker dessa delar och deras element vars liv kan vara felaktig betoning på fel beräkning av skatt.

Vad kostar kostnaden för att granska kassan?För översynen av hela finansregistret, tillsammans med vårt fält betalar det vanligen från 100 till 300 zlotys.

https://ecuproduct.com/se/member-xxl-naturlig-penisstimulator-och-manlig-sexuell-funktion-for-battre-sex/Member XXL Naturlig penisstimulator och manlig sexuell funktion för bättre sex

Hur mycket lever en sådan recension?Översynen förblir på jobbet i ungefär en timme, högst två timmar, därför beror det huvudsakligen på servicetekniker. Vi behöver inte ta våra pengar till tjänsten, i stället kan vi begära att vuxna för denna blankett kommer till sitt företag, det är närvarande och räknas som en extra tjänst, vilket innebär att vi betalar extra avgifter. Det är värt att erinra om att endast en serviceman tas i bruk är kvalificerad att utföra undersökningen. Det är då det faktum att alla åtgärder som utförs av serviceteknikerna ska föras in i servicelitteraturen. Inlägg måste också existera enkelt, bekräftas av underskrift av företagets anställd och stämplas med sin segl.Att vara medveten om denna formalitet är extremt viktig eftersom kurser för denna verksamhet inte är stora, och varaktigheten av den tekniska granskningen varar inte länge.