Farazon ex

ATEX-direktivet (. FR Atmosphères Explosibles, även känd som direktiv 94/9 / EG - Europeiska unionens lagstiftning, som definierar de väsentliga kraven i produkter avsedda för användning i explosionsfarliga områden. Risken för metan- och kolstoftexplosion är rätt flertal maskiner och apparater som tas i kolgruvor, och ATEX-direktivet gäller utrustning och skyddssystem som är avsedda att tas i områden som utsätts för explosionsrisk. Även under de senaste säkerhetsbestämmelserna i vissa EU-länder delades sinsemellan, vad betydde betydande hinder för den fria utbytet av varor mellan medlemsstaterna.Det förenande ATEX-direktivet skapades från sista meningen, vilket förenade de befintliga mönstren och definitivt underlättade omsättning av material i den europeiska gruppen. Vid tillämpningen av bestämmelserna i artikel 100a i Romfördraget är det viktigaste målet med ATEX-direktivet att garantera fri rörlighet för varor som garanterar ett högt explosionsskyddsnivå. När det gäller anordningar avsedda för robotanvändning i explosionshotade områden utfärdade Europaparlamentet och Europeiska unionens råd den 23 mars 1994 ATEX-direktivet 94/9 / EG, som fastnade i lägenheten den 1 juli 2003. Dessutom antogs direktiv 1999/92 / EG ATEX137 (även kallat ATEX USERS den 16 december 1999, vilket ändras till minimikrav på säkerhet i områden där det finns risk för explosiv atmosfär. ATEX-direktivet 94/9 / EG började träda i kraft den 1 juli 2003 och ersatte tidigare direktiv 76/117 / EEG och 79/196 / EEG.

CE-märkning (fr Conformité EuropéenneCertifieringsorganets identifikationsnummerExekveringssymbolexplosionsgruppenhetskategorityp av explosionsskyddexplosiv undergrupptemperaturklass

Vi rekommenderar Atex träning