Exklusiva barnklader

Den verkliga explosionsrisken finns i händelse av att luften dammas med olika typer av damm. De kan därför vara trästoft, fint kolstoft eller pulverfärger. En hög koncentration av fina dammsorter av olika ursprung kan leda till explosioner. Tändning kan orsakas av öppen eld, elektriska gnistor, elektrostatiska strömmar eller de delar av maskiner som värms till en stor temperatur.

https://perlblue.eu/se/

För att minimera risken för explosion och explosion, är dammutvinningssystemen till hjälp. Dammsamlingsinstallationernas högsta effektivitet tillhandahålls av lokala vistelser, som kan vara i form av självbärande armar, sugor eller takskärmar som ligger nära utsläppskällan. Varje dammkluster ska avlägsnas permanent så att det inte når formningen och återkommer damm. Det är också nödvändigt att tömma dammbehållaren regelbundet.

Dammsugningsanläggningar måste vara synonymt med atexregeln. Fläktar och filter riktas, som överensstämmer med de rätta standarderna. Installation av atex (atex installation i den vanliga versionen består av explosionspaneler som orsakar ett explosionssäker filter. Filtret kan vara enkelt eller kan vara återanvändbart.Explosionen av liten konstruktion gör membranets sträckor, explosiva gaser strömmar ut i atmosfären på ett sådant sätt att det inte sätter fast vid filterskador.

Extrautrustning för dammsugningssystem kan vara gnistsläckningsmetoder eller moderna gnistsläckningssystem i installationsrummet med koldioxid. Retardämparna ska placeras på ventilationskanaler som skickas till filtret. Dämparens syfte är att förhindra att flammen sprids i installationen.