Euro kassa

Kvittot från novitus lupokassregistret är ett extremt viktigt material för investeraren och användaren. De som är utmärkta i skyldigheten att utfärda sådana bevis på försäljning, bör de efterföljande alltid ta bort kvittot med varandra.

Tyvärr uppmärksammar de flesta av oss inte mer på sedlar, vilket i exemplen visar att vi har svåra konsekvenser. Hur länge ska vi ta sådana utskrifter från kassaregister utöver vilka möjligheter de kan vara användbara för oss?

Förslaget är enkelt nog i entreprenörernas framgång. De borde behålla kopior av sina kvitton i 5 år - i fallet med en revision av statsskatteavdelningen. Varför men ett sådant dokument till kunden?Detta lilla pappersskrot i kraft av exempel är av stor betydelse. Om vi känner till ett kassakvittotts giltighet och vi vet hur man lagrar ett sådant dokument, kan vi få mycket. Detta talar först och främst av de former där vi vill annonsera den inköpta produkten eller leverera den och samla in våra pengar. I så fall kommer säljaren att begära att vi visar kvittot - bekräftelse på den annonserade transaktionen. Hur lång tid ska vi ha när vi mottar ett klagomål när kvittot hjälper oss? Om vi köper matvaror kan vi rapportera problem relaterade till dem upp till 3 dagar. Under en längre tid borde vi behålla dessa kvitton, som är ett inköpsdokument av kläder, skor, möbler eller audiovisuell utrustning. Här tjänar lagen oss så länge som 24 månader för att finna fördelarna med att lämna in ett klagomål. Just när vi inte kommer att kunna få ett kvitto kommer vårt klagomål inte att godtas. Ju större fördelen med den annonserade produkten, desto mer lönsamma förlust kombinerat med bristen på ett dokument som bekräftar sådan försäljning.

Låt oss komma ihåg de kvitton som säljaren måste ge oss under inköp. Låt oss hålla dessa dokument på ett perfekt sätt. Vi kan göra kuvert där vi samlar in kvitton i kronologisk tid, vi kan ägna en speciell låda till denna skyldighet. Det är viktigt att dokumentet som bekräftar försäljningen av oss respekteras så länge det kan bli grunden för att lämna in ett klagomål.