Earthing pole sn

Elektrostatisk jordning är en elektrostatisk jordning som används vid transport och alla typer av brandfarliga vätskor, pulver och gaser. Elektrostatisk jordning i stor utsträckning minimerar risken för explosion eller antändning av en annan typ av brännbart ämne i gnisthoppets framgång. Okontrollerad urladdning kan antända blandningen av vätska och rush, och samma explosion.

Det är självklart möjligt att eliminera risken för självantändning och explosion. För att detta ska uppstå bör de ytterligare transportstrukturerna ha en liknande jordning eller på annat sätt en kontrollerad urladdning av elektrostatiska laddningar. Denna typ av elektrostatisk jordning minskar risken för explosion av transporterade brännbara substanser avsevärt. Denna modell med enkel jordning är även relaterad till jordklämman från ledaren. Kablar som är användbara vid jordning visar låg elektrisk resistans och extremt hög motståndskraft mot mekanisk skada. Naturligtvis kan du använda en farligare mark med ett skyddssystem som gör att du endast kan transportera eller disponera produkten vid den punkt där marken är korrekt ansluten.Undrar du med säkerhet när du antar denna typ av jordning? De används oftast vid lastning och lossning av järnvägs- och tankfartyg, tankar, fat samt bevis på processinstallationer. För att skapa explosionsrisk, uppför och blanda och sprut eller pumpa andra typer av brandfarliga ämnen. Under störningen i det brandfarliga innehållet skapas elektriska laddningar genom kontakt eller separation av molekyler. Överallt, där elektrostatisk laddning uppstår och förenas i gruppen av brandfarliga ämnen, närmar sig framkomsten av ett hot. En viktig princip för skydd mot elektrostatisk urladdning är faktiskt en stor klämma och en vald kabel, vilket ger chansen att genomföra en elektrisk laddning till grunden för jordning.Det viktiga är att klämmorna och kablarna i marken måste göra väldigt krävande riktlinjer som är avsedda för testmöjligheter. För närvarande ger de bästa typerna av systemjording de bästa resultaten.