Addictions pa tyska

Att använda datorn fokuserar på boken, underhållning, avkoppling, informationsutbyte, virtuella möten med kvinnor, som vi inte bär på handvalet. Tyvärr är det samma missbrukskälla.

Det första symptomet på missbruk är översättningen av virtuella kontakter över arbetet i den verkliga världen - försummelse av tid, som inte spenderas framför datorn. Detta är särskilt begränsat främst till fysiska fakta och försummelse av uppgifter, och dessutom - i extrema fall - deras viktiga fysiologiska behov. Vi måste spendera en bra tid på Internet för att uppnå tillfredsställelse. Nästa avsnitt är vanligtvis intensiv användning av internetkort, som vi inte skulle visa till närmaste. Överdriven handling vid förvärv av ny elektronisk utrustning och programvara är likaså det enda symptomet.

Behandlingen av missbruk av pendlaren i Krakow börjar med ett möte med en läkare. Då är det problematiskt eftersom missbrukade kvinnor ofta inte märker deras beroende, så det består av den sista, att de är ännu mer nedsänkt i förhållandet med andra som använder tangentbordet och bildskärmen.

XG-55XG-55 En effektiv lösning för att öka muskelmassan och öka sexuell vitalitet!

När det gäller missbruk är det viktigt att kontrollera tiden som spenderas framför datorn. Program som anger tiden som används på bildskärmen är användbara. Det är också viktigt att ta in andra aktiviteter som är bortom virtuella. Perioder kräver inte att leva en sekund - det är nog att börja med att komma ihåg de delar av varelsen som vi försummade under missbruk - göra kontakten med familj, vänner och till och med en timme att gå. Den viktigaste behandlingen är förändring av vanor. Att i den här hjälpen kan du skriva en dagplan, med en exakt lista över aktiviteter som bör byggas i givna timmar.